ทำไมในขณะเปิดแอปพลิเคชั่นบางตัว ถึงมีการแจ้งเตือน "แอพพลิเคชั่นไม่ตอบสนอง

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นระบบที่สามารถรองรับซอฟแวร์ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะทำให้ CPU ทำงานหนักมากขึ้น และใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้โทรศัพท์ท่านทำงานช้าลง และมีการแจ้งเตือน แอพพลิเคชั่นไมตอบสนองเกิดขึ้น และปิดแอพพลิเคชั่นไปในที่สุด ซึ่งมันจะไม่ส่งผลต่อแอพพลิเคชั่น แค่เพียงกดปุ่ม "เร่งตวามเร็ว" ก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว