ทำไมแบตเตอร์รี่ของสมาร์ทโฟนหมดเร็ว จะมีวิธีการประหยัดแบตเตอร์รี่ได้อย่างไร

หากเปรียบเทียบสมาร์ทโฟนกับโทรศัพท์มือถือทั่วไปแล้ว หน้าจอสมาร์ทโฟนนั้นมีความใหญ่กว่า CPU ก็แรงกว่า คุณสมบัติต่างๆก็มีมากกว่า ซึ่งโทรศัพท์มือถือในสมัยก่อนนั้นก็ใช้งานแค่โทรออก รับสาย และส่งข้อความเท่านั้น แต่สมาร์ทโฟนนั้นสามารถเล่นได้ตลอดเวลา ดังนั้นระยะเวลาในการใช้งานของสมาร์ทโฟนจึงมีน้อย แต่ทว่าหากใช้สมาร์ทโฟนอย่างเหมาะสม ปริมาณของแบตเตอร์รี่ก็จะสามารถอยู่ได้นานเช่นกัน เคล็ดไม่ลับในการประหยัดแบตเตอร์รี่ก็อยู่ในสมาร์ทโฟนของเรานี่เอง ไปที่ i Manager--การจัดการแบตเตอร์รี่--เลือกการจัดการขั้นสูง

1. หน้าจอโทรศัพท์ถือเป็นส่วนที่กินแบตเตอร์รี่มากที่สุด (ยิ่งหน้าจอที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งกินปริมาณแบตเตอร์รี่มาก ประมาณ 200 มิลลิแอมป์) ดังนั้นควรเลือกเวลาการพักหน้าจอที่เหมาะสม (15 วินาที 30 วินาที 1นาที 2นาที) และควรปรับระดับความสว่างหน้าจอให้เป็นแบบอัตโนมัติด้วย

2. ปิดคุณสมบัติที่ไม่ใช้ทิ้ง หากจะใช้งานแล้วค่อยเปิด เช่น Wi-Fi3G Bluetooth GPS เป็นต้น และไปที่ การตั้งค่า--บัญชีและการซิงก์--ปิดการซิงก์อัตโนมัติ หรือไปที่ การตั้งค่า--เครือข่าย--ปิดการใช้ 3G

3. ก่อนทำการพักเครื่องให้กดปุ่ม "เร่งความเร็ว" เพื่อปิดแอพที่ไม่ใช้ลง และเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอร์รี่ที่แท้จริง

4. ควรตั้งเวลาการเปิด - ปิดเครื่อง เพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอร์รี่อย่างแท้จริง

5. หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีสัญญาณอ่อน ยิ่งโทรศัพท์มีสัญญาณอ่อนมากเท่าไร ยิ่งกินแบตเตอร์รี่มากขึ้นเท่านั้น

6. ควรเปิดโหมดประหยัดพลังงาน ใน i Manager