ทำไมสมาร์ทโฟนชอบเครื่องร้อนเวลาเสียบชาร์จ คุยโทรศัพท์ เล่นเกมส์ ดูหนัง หรือใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานาน อาการแบบนี้ถือว่าผิดปกติหรือไม่

เนื่องจากในขณะที่ชาร์จโทรศัพท์ คุยโทรศัพท์ เล่นเกมส์ และเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานาน จะทำให้กระแสไฟฟ้าในสมาร์ทโฟนใช้งานเพิ่มขึ้นจึงทำให้เครื่องร้อน ถ้าอุณหภูมิของอากาศภายนอกร้อน ก็จะยิ่งทำให้สมาร์ทโฟนร้อนได้ง่ายยิ่งขึ้น หากสมาร์ทโฟนมีอาการร้อนจนผิดปกติ ควรรีบนำเข้าศูนย์บริการทันที